Co to jest coaching

Wiele osób pyta mnie, co to jest ten coaching, o co w tym chodzi i co coaching mógłby dobrego im dać. Otóż, w największym skrócie, coaching jest nowoczesną formą pracy, której celem jest lepsze poznanie siebie, rozwój osobisty i skuteczne rozwiązywanie problemów.

Coaching w odróżnieniu od długotrwałych i często mało efektywnych, form pracy psychologicznej jest z założenia krótkoterminową, intensywną pracą nastawioną na identyfikację problemu klienta oraz, jak najszybsze osiągnięcie zamierzonych, mierzalnych i stabilnych rezultatów. Celem coachingu jest to, aby klient lepiej poznał samego siebie, zrozumiał strategie i nawyki myślowe, które do tej pory go ograniczały i nauczył się takich strategii, które pozwolą mu w sposób efektywny i ekologiczny realizować siebie, swoje cele emocjonalne, personalne i zawodowe. Proces coachingowy opiera się na równorzędnej, partnerskiej i opartej na wzajemnym szacunku relacji w trakcie której coach w sposób aktywny pomaga klientowi zrozumieć istotę jego problemu, określić rezultaty, które klient chciałby zrealizować w swoim życiu oraz, dotrzeć do posiadanych przez klienta zasobów w celu zrealizowania oczekiwanych rezultatów.
Czytaj dalej -
Celem coachingu jest to, żebyś poczuł się dobrze i stał się bardziej efektywny, i spełniony w jak najkrótszym czasie. Podstawowe założenie coachingu polega na tym, że nikt nie jest „popsuty” i dlatego, nikogo nie trzeba „naprawiać”. Każdy człowiek posiada odpowiednie zasoby i zdolności do tego aby żyć w poczuciu spełnienia, spokoju i dostatku, realizując swoje cele i pasje oraz tworząc satysfakcjonujące relacje. Czasem jednak, poprzez wyuczone i nieadekwatne schematy myślenia tracimy dostęp do swoich zasobów i tworzymy życiowe strategie, które są dla nas destrukcyjne i nie pozwalają nam doświadczać stabilnej satysfakcji oraz poczucia spełnienia.
Proces coachingu nastawiony jest na identyfikację niezasobnych strategii i schematów poznawczych, odzyskanie dostępu do posiadanego przez klienta potencjału i wypracowanie strategii pozwalających klientowi na skuteczne osiąganie takich rezultatów, które są dla niego ważne i korzystne.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.